image image image image
Avatud ruum Avatud Ruum on kaasamise meetod või praktika, mis loob tingimusi põletavate, oluliste, keeruliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks gruppides 5 kuni 2000 inimest. Meetod toetab strateegiliste otsuste tegemist, tuleviku koosloomist, konfliktide lahendamist, konsulteerimist, erinevate teemade ja perspektiivide uurimist.

Loe edasi...
Tunnustav avastamine Tunnustav avastamine on viis nende aspektide leidmiseks, mis muudavad elavad süsteemid toimivaks, tulemuslikumaks ning efektiivsemaks.

Loe edasi...
Ring Ring on iidne kogunemise viis, mis on inimestel ammustest aegadest alates võimaldanud pidada tulemuslikke vestlusi, kus kõik inimesed saavad vastutust võtta, osaleda ja anda vestluse tulemusse oma panuse.

Loe edasi...
Maailmakohvik Maailmakohvik on kaasamismeetod, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, erinevaid osapooli kaasates leida olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.

Loe edasi...

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?
Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?
Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

 

Tutvu lähemalt, mis on kaasav juhtimine...


Loov ja julge katsetamine.
Valmisolek nihutada enda piire.
Uuenduslikud lähenemised õppimises.MoveMakers 71veeb

Haridusvaldkonnas toimuv kütab aina enam kirgi: ühelt poolt kasvab inimeste ootus kaasaegsete õppimisvõimaluste üle. Teisalt on hariduses muutuste loomine sageli pikk ja aeganõudev protsess. Kas ja kuidas luua eeldusi uuenduslikuks ja ajakohaseks lähenemiseks hariduses?

MTÜ Ruumiloojad koos partneritega Leedust, Hollandist, Taanist ja Saksamaalt on ellu kutsunud rahvusvahelise hariduskoostööprojekti "MoveMakers: Co-Creating New Ways of Learning".

"Meid ühendab kirg õppimise, uuenduste ja muutuste loomise vastu. Soov uudsete lähenemistega katsetada ning unistus mõjusamast ja inspireerivast õppimisest. Mida me saaksime teineteiselt õppida ja kuidas teineteist oma püüdlustes toetada? Kuidas saame koosluua uusi ja mõjusaid lahendusi hariduses? Just need küsimused tõid meid koostöö juurde", räägib Piret Jeedas, üks projekti ellukutsujatest.

Projekti raames viiakse ellu 18 - kuuline ainulaadne koolitusprogramm täiskasvanuhariduses tegutsevatele praktikutele. Programmi fookuses on uuenduslike lähenemiste koosloomine ja katsetamine täiskasvanuhariduses ja -koolituses. Ikka selleks, et meid ümbritsevad õpivõimalused oleksid mõjusad, kaasaegsed ning innovatiivsed.

Ühise õpikogemuse toel sünnib raamat uuenduste loojatele hariduses (ToolBook), kogemuslugu õppimisest (StoryBook) ning film projekti elluviimisest (Make Your Move).

Kui sul tekkis huvi, kiika www.movemakers.eu.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Kõlab üsnagi ambitsioonikalt, aga võimalikult. Sest pidevalt muutuv maailm esitab tänastele juhtimismudelitele tõsise väljakutse.

Mitu head aastat on Ruumiloojad panustanud kaasava juhtimispraktika levitamisele Eestis. Täna on erinevates kontekstides, alates kogukonna eestvedamisest kuni suuroganisatsioonideni välja tegutsemas ring inimesi, kes peavad oluliseks tegutseda targalt ja tähenduslikult, erinevaid osapooli kaasates ning ühiselt häid lahendusi luues. kodukale

Paraku kohtab jätkuvalt olukorda, kus inimesed jäetakse kõrvale; kaasamine tundub tülikas; vana harjumus kontrolliga saavutada edu on visalt kaduma. Maailmas ringi vaadates ja erinevaid juhtimismudeleid uurides aga jääb üha enam kõlama vajadus harjutada reaalselt jagatud juhtimist, toetuda inimeste mitmekesisusele ideede loomisel ja võtta suund tuleviku kooskujundamisele. Kas kõige selle keskel on võimalik tegutseda LIHTSALT ja LOOMULIKULT...

Juhtimiskool on ellu kutsutud soovist näha Eestimaal tegutsemas kaasavaid ja uuendusmeelseid juhte ning eestvedajaid. Väga lihtsate praktikate või tööriistade kaudu on võimalik kasvõi iganädalasse koosoleku läbiviimisesse tuua selgust ja fookust, keskendumist olulisele. Just neid võtteid soovimegi sellel aastal Teiega jagada. Ja kindlasti ei ole see tavaline "kool": see on koht, kus rohkem ise teha; kus koolitajad on kaasõppijad; kus osalejatest saavad aktiivsed panustajad. Pealtvaatajatele see koht kindlasti ei ole...Uudishimuga pääseb kooli aga küll.

Pöörame koos juhtimise ümber...

http://www.kaasamine.ee/koolitused/juhtimiskool

Elame põneval ajajärgul, kus võimalused kogeda, katsetada ja luua on suuremad kui kunagi varem. Meie hulgas liigub üha enam ringi inimesi, kes olemasolevatest raamidest välja astuvad või loovad uusi tegutsemisvorme -ja viise. Neid võib nimetada erineval viisil - uued alkeemikud, maailmamuutjad, uuendajad...Ja võib olla sobiks nende kirjeldamiseks ka RUUMILOOJAD. Viimased neli aastat on üha kasvav ring inimesi praktiseerimas kaasava juhtimise põhimõtteid, meetodeid ja mudeleid, et luua seeläbi tähenduslikke algatusi, projseinekte või ettevõtteid. Võiks öelda, et kaasav juhtimine on omamoodi eluga katsetamine, et leida üles see, mis töötab ja oleks tähenduslik nii iseendale kui ka inimestele meie ümber.

Kuidas kaasav juhtimine Eestisse jõudis?

Mis roll on selles ruumiloojatel?

Millest mõtlevad nn kaasamispraktikud?

Milliseid meetodeid nad rakendavad?

Millised praktikad kaasajat iseloomustavad?

Just neile küsimustele püüab anda vastuseid üks omanäoline veebipõhine raamat Ruumi loojad - kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua. Lisaks püüdlusele avada kaasava juhtimise olemust, on see ühtlasi ühe ettevõtmise sünni- ja kujunemislugu. Nagu ikka algavad mingid olulised asjad õhkõrnadest kokkupuudetest millegi olulisega ning inimeste omavahelistest vestlustest. Õiges ajahetkes kohtuvad inimesed ja head ideed. Ja siis tagasiteed enam ei ole...tuleb lihtsalt tegutseda. Ja luua...

Raamat sobib lugemiseks kõigile kaasamishuvilistele, maailmamuutjatele, uuendajatele, katsetajatele...

Kui sul tekib seoses loetuga küsimusi-mõtteid kirjuta julgelt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text48688 ); document.write( '<\/a>' ); //--> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Raamatu loomine on olnud osa arenguprogrammist Kaasajate Kasvulava. Projekti on rahastanud EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

kaasajate-kasvulava-131012Kaasajate kogukonnas sai aasta alguses maha pandud erinevat sorti huvitavaid seemneid "Kaasajate Kasvulava" nimelisest pakikesest ning selle aasta jooksul oleme saanud erineval moel osa nende viljadest.

Nüüd on võimalus meil kõigil tulla tagasihoidlikule lõikuspeole, et üle vaadata, mida kõike on meie korvi kokku saanud, teha sündmustest kokkuvõtteid ning ühiselt arutleda uute plaanide üle. Selleks kutsumegi kõiki Kaasajate Kasvulavast osa saanuid ning varasematel kaasamise koolitustel osalenuid 1.-3. novembril Palupõhja looduskooli!

Lisaks sellele, et vaadata tagasi ning küsida: "Kuidas läks?" (mais toimus graafilise visualiseerimise koolitus Viljandis, augustis rahvusvaheline juhtimisrännak Sännas, septembris tunnustava avastamise töötuba Tartus ning ilmumas on kaasamisraamat), soovime ka luua ruumi uute ühiste ettevõtmiste planeerimiseks ning ka igaühe jaoks isiklikult, et tuua meie ringi oma põletav küsimus või jagamist vajav teema. Meiega on liitumas ka juhtimisrännakult tuttav James Ede, kes aitab fookust hoida ja meid tunnustava avastamise kaudu tähendusrikastesse vestlustesse juhtida.

Lisainfo ja registreerimine

Kaasajate Kasvulava projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

avatud-eesti-fond-logo-130320eea-grants-logo-130320

kasvulava-pilt-131010Dear Friends,

Autumn is the time for harvesting and gathering! Throughout this year we have planted various seeds of Art of Hosting and Participatory Leadership and it is time to have a look at what we have gathered in our baskets.

We invite you to a small harvesting party at the Palupõhja Nature School, from the 1st to 3rd of November, to reflect on what this year has brought us both individually and as a community of hosts, and also to look into the future together. We will be gathering from around 6 p.m. on Friday to settle in, have a dinner together and open the circle. In the next days we will continue with Appreciative Inquiry and Open Space and finish with lunch on Sunday. There will also be space for exploring the wonderful nature around Palupõhja and enjoying a hot sauna together.

James Ede, a friend from the Sänna learning journey, will join us to help us keep the focus and guide us into deep and meaningful conversations.

Accommodation will be in the Palupõhja Nature School houses in simple conditions, so please bring a sleeping bag or bedding (we have mattresses). We kindly ask for a contribution of 10-25 euros towards food and accommodation.

Please let us know of your interest in participating by contacting Diana at See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. or +372 55 672 714 by the 28th of October.

Looking forward to a happy reunion in the Palupõhja autumn!

Robert, Piret, Diana and Kristi

Lehekülg 1 / 6

Algus
Eelmine
1

Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat

RUUMI LOOJAD - KUIDAS KAASAVALT JUHTIDES MUUTUSI LUUA

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

Vaata pilte

Vabaühenduste Fondi logoMTÜ Partnerlus logo
Ruumiloojad