image image image image
Avatud ruum Avatud Ruum on kaasamise meetod või praktika, mis loob tingimusi põletavate, oluliste, keeruliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks gruppides 5 kuni 2000 inimest. Meetod toetab strateegiliste otsuste tegemist, tuleviku koosloomist, konfliktide lahendamist, konsulteerimist, erinevate teemade ja perspektiivide uurimist.

Loe edasi...
Tunnustav avastamine Tunnustav avastamine on viis nende aspektide leidmiseks, mis muudavad elavad süsteemid toimivaks, tulemuslikumaks ning efektiivsemaks.

Loe edasi...
Ring Ring on iidne kogunemise viis, mis on inimestel ammustest aegadest alates võimaldanud pidada tulemuslikke vestlusi, kus kõik inimesed saavad vastutust võtta, osaleda ja anda vestluse tulemusse oma panuse.

Loe edasi...
Maailmakohvik Maailmakohvik on kaasamismeetod, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, erinevaid osapooli kaasates leida olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.

Loe edasi...

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?
Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?
Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

 

Tutvu lähemalt, mis on kaasav juhtimine...

AddThis Social Bookmark Button

Head uudised teevad meele rõõmsaks - Vabaühenduste Fond toetab kaasajate arenguprogrammi KAASAJATE KASVULAVA 7500 euroga. Kaasajate Kasvulava projekti sihiks on toetada vabaühenduse MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemivõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardamist erinevate koolitustegevuste kaudu ühenduse aktiivgrupi ja seda ümbritseva vabatahtliku võrgustiku (ca 80 in) liikmete arendamiseks ja laiendamiseks. SeeläRingbi kujuneb arengukeskkond uute teadmiste, oskuste, praktikate toomiseks ühenduse tegevustesse; senise kaasamispraktika mõtestamiseks;  üksteiselt õppimiseks, kogemuste vahetamiseks;  kaasamise praktiseerimiseks rahvusvahelises meeskonnas.  Tegevuste käigus koostatakse virtuaalne kaasamisraamat, mis tutvustab mõjusa kaasamise eeldusi ja näiteid. Meetodite ja näidete lisamisega täieneb teemakohane veebikeskkond kaasamine.ee. Koolitustegevusse on kaasatud tunnustatud väliskoolitajad ja –eksperdid. Projekti partneriks on MTÜ Arenguruum, kes seisab hea koolitustegevuste praktilise korralduse eest. 

Juba praegu võib kalendrisse panna järgmised koolitused:

a) 2.-3. mai ootame kõiki osalema esmakordselt Eestis toimuval visuaalse juhendamise (graphic facilitation) praktilisel koolitusel, mille läbiviijaks on Anne Madsen (http://drawmorestuff.wordpress.com/), koolitaja ning kaasamispraktik Taanist.

b) 21.-25. august toimub aga rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus, kus oma kogemusi jagavad teiste seas Jan Hein Nielsen Taanist, James Ede Rootsi/Austraalia jne.

Lisaks on sügisesse planeeritud tunnustava avastamise (appreciative inquiry) töötuba, mille raames õpitakse strateegilisi vestlusi ette valmistama ja läbi viima ning nende tulemusi rakendama organisatsiooni edasiste tegevuste kujundamisel.

Püüame esimesel võimalusel täiendava info veebile lisada.

Lisainformatsioon, piret@ruumiloojad.ee

Project „Building Capacity of Practitioners of Participatory Processes" aims at advancing participatory leadership culture in Estonia through building the capacity of NGO Ruumiloojad and its network of practitioners (ca 80) in the field. Project aims to improve skills, bring new methods and practices to everyday work and services, widen the current network, thus increasing the impact of diverse, complex, and long-term participatory processes. 3 training events will be organised during the project, and experts from international field will be invited to work as a one team with Estonian practitioners: training on appreciative inquiry as a participatory method, graphic facilitation course, international participatory leadership training. A virtual booklet of participatory leadership will be published together with stories/methods on the webpage (www.kaasamine.ee).The partner of the project is NGO Arenguruum, that support with practical arrangements of the activities.

AddThis Social Bookmark Button

Kolmandat korda kogunesid kaasamishuvilised ja juhtimissõbrad ühtsesse ringi kaasava juhtimise koolitusel (13.-15. veebr 201tiivustamine3). Sel aastal oli fookuses üsna lennukas küsimus - kuidas tiivustada inimesi...? Inimesed eri valdkondadest, sh ametnikud, ajakirjanik, ettevõtja, programmijuht, asusid kaasamise olemust sügavuti uurima. Ja mitte ainult, kohe ka praktiseerima. Koolituse käigus oli osalejatele loodud võimalus ise olulisi teemasid püstitada, nt avatud ruumis, ideeturul ning olla ise erinevate meetodite läbiviija rollis. Seekord kasutati uudse lähenemisena lugude jutustamist, kus kuulati lugusid muutuste juhtimisest ning seejärel analüüsiti, mida nendest lugudest kaasamise võtmes võimalik rakendada. Juttu tegime nii kaordilisest juhtimisest, kaosest ja korrast ning muutuste tasanditest. Kui kaasamise ühe tõlgendusena on olnud jutuks just koosloomise põhimõte (co-creation) ehk ühiselt luuakse midagi uut, siis uudissõnana sündiski ringis uus termin - KOOSLEMINE. Ringis valitses väga kokkuhoidev ja sünergiline õhkkond. Juttu jätkuks pikkadeks õhtutundideks. Nii mitmedki osalejad lahkusid väga selgete tegevusplaanidega. Soovime nüüd kõigile tuult tiibadesse.

Meeleolulisid vaata siit.

Sel aastal on kõigil kaasamishuvilistel  võimalik lihvida oma oskusi rahvusvahelisel kaasava juhtimise koolitusel 21.-25. augustini. Samuti õppida kaasamisprotsesse visuaalselt esitlema (2.-3. mai).

AddThis Social Bookmark Button

Kas vestlused viivad edasi?

29. nov- 2 dets 2012 kohtusid Taanis enam kui 30 kaasamishuvilist ja -praktikut Learning Village´l.  Ühiselt loodud ruumis loodi võimalus aastalõpukeerises aeg maha võtta ning vaadata tagasi selle aasta tegemistele. Kaaslastele jagatud lugudes uuriti, mis on selle aasta tegutsemise valguses peamised õppetunnid. Avatud ruumi vestlustes edasiviivad_vestluseduurisid osalejad just neile olulisi teemasid, tutvustasid põnevaid lähenemisi või meetodeid. Võtsid ette ka väikese abistamisaktsiooni; nimelt viidi ürituselt ülejäänud toit kodututele, kes tänutundes üsna piduliku laua said katta. 

Viimasel päeval täitus sein aga järgmise aasta plaanidega. Iseorganiseeruvalt jagunesir inimesed gruppidesse või paaridesse, et uue aasta sihte seada või plaane lihvida, nt kaasav juhtimine Taani koolides, koolituse läbiviimine Rootsis jne. Nii viljakat pinnast ja valmisolekut tegutsemiseks pole ammu kogenud. Mõjusaid ja edasiviivaid vestlusi jätkus igasse hetkesse ja Kopenhaagenis asuva Hub´i ruumidesse.

Hea meel oli veel selle üle, et Eesti delegatsioon oli lausa 3-liikmeline. Koolitajate tiimis aitas ruumi hoida Piret, osalemas veel Krista ja Kristi. Viimase suust kokkusaamise lõpus ka äratundmine, et kaasava juhtimise olemus jõudis tänu sellele kogemusele enam kohale.

Uus aasta tõotab kõikidele kaasamishuvilistele olema põnev avastamis- ja õppimisaasta. Nimelt sai sel kohtumisel pandud hõõguma üks mõte - 2013. aasta augustis korraldada Eestis rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus. Samuti läbi viia teisi toetavaid tegevusi meetodite õppimiseks, muuhulgas visuaalse esitlemise (graphic facilitation) koolitus. Seega hoidkem meie tegemistel jätkuvalt silm peal.

Kõik Eesti kaasamispraktikud ja -huvilised kohtuvad armsaks saanud Palupõhjas, kaasajate retreat´le 18.-20. jaanuar, et üheskoos uuel aastale vägev alguspunkt teha.

* Learning Village, pildigalerii.

AddThis Social Bookmark Button

Kui palju uute tegevuste arendamisel ja tulevikuloomisel küsime endalt, mis on täna hästi?vestlus

Tunnustav avastamine (ingl. Appreciative Inquiry, AI) lähtub eeldusest, et kui soovime viia ellu positiivseid ja tulevikkusuunatud muutusi on hea üles leida see, mis on kogukonnas/organisatsioonis/meeskonnas täna parim ehk mis töötab, mis on mõjus, mis on hästi. Tunnustama (ingl appreciate) tähendab väärtustama - tugevuste ja edu märkamist ning tunnustamist. Avastamine (inquiry) viitab otsimisele, sügavale uurimisele, küsimuste esitamisele ning uute võimaluste märkamisele.

19-24. novembrini 2012.a. toimus Hollandis/Goudas tunnustava avastamise kui terviklikku strateegia loomise protsessi tutvustav põhjalik koolitus, milles osalemine sai võimalikuks tänu Euroopa Elukestva Õppe Programmi Grundvig toetusele. Koolitus tutvustas AI lähenemise peamisi etappe – avastamine, unistamine, kujundamine, tegutsemine. Koolituse käigus tutvuti erinevate näidetega lähenemise mõjust ning harjutati vestluste ettevalmistamist ja läbiviimist.

Tunnustava avastamise lähenemise keskmes on strateegiliste ja tähenduslike vestluste elluviimine oluliste osapooltega. Seejärel vestluste tulemuste analüüsimine, soovitud tulevikust ühise pildi loomine, edasiste tegevuste sõnastamine. Protsessi käigus soodustatakse dialoogi läbi erinevate kaasavate meetodite, nt maailmakohvik.

Seega on tunnustav avastamine mitmekülgne protsess, mis aitab väärtustada seda, mis juba toimib, samas leida uusi ja edasiviivaid tegevusi. Samuti loob võimaluse harjutada mõjusate vestluse ettevalmistamist, läbiviimist ja mõtestamist.

Kuigi tunnustavat avastamist kaasava juhtimise kontekstis Eestis käsitletakse (vestluste elluviimine), siis tervikprotsessi juhtimise kogemused on siiski vähesed. Seetõttu on käesoleva lähenemise rakendamine Eesti kontekstis perspektiivne ning igale kaasamispraktikule oluline tööriist.

Tänaseks harjutamiseks oleks endalt hea küsida: milline on olnud minu selle aasta kõige mõjusam kaasamise kogemus?

Seejärel kaevu sügavamale ja uuri, mis olid mõjusa kaasamise eelduseks?

Viimaks mõtiskle, kuidas neid eeldusi oma töös  tulevikus rakendada?

AddThis Social Bookmark Button

learningvillageJust kuu aega tagasi tõmmati joon alla esmakorselt toimunud kaasamispraktikute rahvusvahelisele kokkusaamisele Learning Village Sloveenias.  Mis juhtub siis, kui praktikud üle kogu maailma ühes ajas ja ruumis kohtuvad ning neile olulisi teemasid püstitavad. Mõelda vaid, lülitada end nädalaks ajaks töölainelt, jätta maha arvuti ja loobuda meilide lugemisest. On see üldse võimalik. On võimalik ja väga vajalik, et uued asjad saaksid Su ellu tulla.

Avatud ruum on üks kaasavatest meetoditest, mis võimaldab suurel hulgal inimestel kokku tulla ja aktuaalseid teemasid koos uurida. Oluline on lähtuda sisemisest kirest teemat püstitada ja järgnevale pühenduda. Nädal aega avatud ruumi printsiipidele toetudes koos olla ja õppida oli esmakordne kogemus ja seeläbi võimaldas veelgi enam mõista avatud ruumi kui meetodi olemust ja tegelikku potentsiaali:

- luua aeg ja ruum iseenda arengu mõtestamiseks ja uute sihtide seadmiseks;

- kogemuste jagamiseks, uute meetodite tutvustamiseks ja praktiseerimiseks;

- oluliste teemada uurimiseks ja edasiste tegevusplaanide koostamiseks.

Oluline on ka nn avatud ruumi "vaheline" aeg ehk jutud lõunalauas või õhtul lõkke ümber, kus spontaansed sõnavõtud, ülesvõetud viisijupid või pilguheit erinevate riikide ajaloo varasalve, võimaldab veelgi enam tugevdada inimeste ja ka kogukonna omavahelisi suhteid. Luuakse tee usaldusele, mille najal uusi ettevõtmisi planeerida ja koos tegutseda.

Enam kui saja praktikuga koos olles tajud, et kaasamine on oluline paljudes riikides. Praktikute ring üha kasvab. Tänaseks on nt Euroopa Komisjonis koolitatud enam kui 1000 inimest kaasavalt tegutsema. Küll ühel hetkel selle mõju hakkab ka välja paistma. Ühtlasi  mõistad, kui palju on veel kaasamise vallas õppida ja avastada.

Järgmine võimalus kaasamispraktikutega kohtuda on juba sel aastal Taanis toimuval kokkusaamisel: 29. november-2. detsember.

Eestis toimetavad praktikud kohtuvad iga-aastasel retreat'l jaanuaris 2013.

Ja sellele vägevale inimeste kokkusaamisele täna tagasi mõeldes tekib küsimus, kas oleme ise valmis üht rahvusvahelist kaasamispraktikute kokkusaamist võõrustama ning millise jälje võiks see meie maale jätta....

Lehekülg 2 / 5

2

Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat

RUUMI LOOJAD - KUIDAS KAASAVALT JUHTIDES MUUTUSI LUUA

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

Vaata pilte

Vabaühenduste Fondi logoMTÜ Partnerlus logo